El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

16/11/2012

El federalisme fiscal alemany

La Fundació Rafael Campalans i la Friedrich Ebert Stiftung han organitzat el seminari "El federalisme fiscal alemany", en què s'ha debatut entorn al sistema de finançament d'Alemanya i la via federal a Espanya. 

La benvinguda i introducció han anat a càrrec de Lothar Witte, director de l'Oficina a Espanya de la Fundació Friedrich Ebert, i Miquel Iceta, president de la Fundació Rafael Campalans. 

Moderats per la candidata a les llistes del PSC, Rocío Martínez-Sampere, les ponències han girat entorn al sistema de finançament alemany, amb els experts Wolfgang Renzsch, professor de Ciència Política a la Universitat de Magdeburg, i Matthias Woisin, director de Finances i Planificació del Ministeri de Finances del Land d'Hamburg.   

El professor Renzsch ha inicat la seva exposició referint-se a les diferències entre el federalisme dual, propi dels EEUU i el federalisme funcional alemany en el terreny de les finances. En el primer, existeix autonomia fiscal i una relació competitiva entre estats, alhora que el govern federal no té com a missió l'equalització fiscal destinada a abolir disparitats. En el federalisme funcional cooperatiu en canvi, existeix sempre una supremacia de la norma federal -o fins i tot europea- i un procés d'equalització fiscal que tendeix a abolir les disparitats entre territoris.  

Així, en el cas alemany tot i les disparitats en el PIB per càpita dels diferents länder (entre 22.000 i 52.000 euros per càpita) els mecanismes de compensació fiscal fan que tots els länder tendeixin a tenir un nivell d'ingressos fiscals similars, al voltant de la mitjana federal. Així un länder amb un nivell d'ingressos del 65% de la mitjana, acabarà tenint uns recursos d'entre el 95 i el 98% després de l'igualació. En canvi, un länder amb un nivell d'ingressos del 125% de la mitjana acabarà tenint un nivell d'ingressos entre el 100 i el 107%.  

La principal característica del sistema alemany, però, és que mai un land que amb ingressos fiscals per sota la mitjana abans de la compensació, tindrà més recursos que la mitjana després de l'equalització fiscal. En correspondència, mai un land que amb ingressos fiscals per sobre de la mitjana, es trobarà per sota després d'aplicar el sistema compensatori.  

Matthias Woisin
ha posat l'accent en la transparència del sistema alemany de transferències i en l'eficiència de l'administració fiscal única, que realitza transferències diàries als diferents nivells de govern per tal de garantir el correcte funcionament del sistema, garantint la liquidesa d'una manera directa, transparent i molt fiable.  

Woisin,
amb una llarga carrera al ministeri de finances d'Hamburg, ha explicat amb detall el funcionament del sistema de compensació fiscal, entre länder rics i länder pobres, i de les transferències directes del govern federal als länder amb menys recursos, destacant-ne l'eficiència del seu funcionament.

Finalment, Antonio Arroyo, professor de Dret Constitucional de la UAM, i Mario Kolling, investigador del Centre d'Estudis Constitucionals, han fet un comentari a les ponències destacant aquells elements que poder ser més útils per a la futura reforma federal de la Constitució, no només en l'àmbit del finançament autonòmic sinó de la reforma del Senat i l'establiment d'un sistema de competències exclusives de les Comunitats Autònomes.

El debat ha servit per a fer un intercanvi d'opinions entre els assistents, d'entre els quals Laia Bonet, candidata a les llistes del PSC, Joan Rangel i Meritxell Batet, diputats al Congrés, Eliseo Aja, catedràtic de Dret Constitucional de la UB, Antoni Zabalza, professor d'Economia i president d'Ercros, i Montserrat Colldeforns, professora d'Economia de la UAB i exdiputada.

Pere Navarro, cap de llista del PSC, ha fet la cloenda de la jornada destacant que el PSC vol prendre el federalisme alemany com a model d'Estat federal amb institucions respectades que garanteixen el seu bon funcionament, com el Bundesrat o el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe.  

En relació al federalisme fiscal, Navarro ha destacat la transparència del sistema alemany i el respecte al principi d'ordinalitat en la redistribució dels recursos fiscals, dos elements essencials del nou sistema de finançament que proposa el PSC.


Adjuntem documentació en pdf.

 

PDF

La reforma constitucional de 2009 de las relaciones financieras entre la federación y los länder en la República Federal de Alemania

 

PDF

The Federal Finantial Equalisation System in Germany

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS