El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

26/03/2006

Contextualització del debat sobre el dret a escollir en l’Estat del Benestar

S’ha iniciat a Catalunya un debat teòric sobre la conveniència d’ampliar la capacitat d’escollir dels ciutadans. Des del centre-dreta catalanista s’ha posat damunt de la taula un programa polític que posa l’èmfasi en la llibertat individual i la reforma de l’Estat delBenestar. Més concretament, s’ha argumentat que seria desitjable augmentar la capacitatd’elecció dels ciutadans per tal de millorar la qualitat dels serveis públics.

Per altra part, la disputa ideològica sobre si la titularitat ha de ser pública o privada perd importància i en canvi guanyen rellevància aspectes tècnics sobre quina és la manera més equitativa i més eficient a l’hora de prestar els serveis.

Document de suport a la conferència

 

 

 

Activitats realitzades