El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

29/05/2006

Federalismo y república, de Pi i Margall

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb l’editorial El viejo topo, ha publicat el llibre Federalismo y República, de Francesc Pi i Margall. Teòric de la revolució democràtica i del federalisme, president de la primera República i fundador i dirigent del Partit Federal, va ser fins el franquisme un dels mites més potents de l’esquerra espanyola. El seu llegat teòric se’l van disputar, amb diferent sort, anarquistes, catalanistes i republico-socialistes. Potser sigui l’única figura amb una talla intel•lectual i política comparable a d’altres teòrics socials europeus del segle XIX.

La seva biografia, la seva honestedat, la fidelitat als seus principis filosòfics o altres aspectes de la seva personalitat van facilitar la difusió i popularitat d’aquest míte polític i moral. El seu estil literari auster, clar i precís va contribuir a mantenir l’èxit dels seus llibres. L’obra de Pi y Margall se situa en el centre de les grans qüestions obertes per la revolució burgesa a Espanya i ofereix una solució democràtica a cadascuna d’elles: els drets i llibertats individuals, la qüestió religiosa, la forma i organització de l’Estat, el problema de les nacionalitats, l’endarreriment econòmic, la reforma agrària, la qüestió social, que durant dècades determinaran els conflictes de la història del país.

El terme federalisme ha reaparegut en el debat polític dels nostres dies. Potser la qüestió de les nacionalitats sigui el darrer problema pendent de la revolució democràtica espanyola. Potser això explica el per què aquesta antologia mira cap a Pi i Margall, una referència obligada en la història del federalisme espanyol i que encara pot aportar valuosos elements teòrics en aquestes qüestions.

De la gran varietat de qüestions tractades per Pi i Margall, en aquesta antologia només se n’han reproduït aquells textos directament referits al problema de les nacionalitats i a l’alternativa federal.

PVP: 15 euros
Envieu un e-mail a [email protected] per adquirir aquesta publicació

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS