El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

26/09/2007

Informe Védrine. Repensar França davant el món globalitzat

Ha de repensar França la seva postura davant la globalització? Quin camí ha de seguir la seva política exterior, la seva política de defensa? Quins són els avantatges i inconvenients de mantenir o no les seves posicions actuals? És a aquestes qüestions, entre d’altres, que Hubert Védrine, antic ministre d’exteriors francès i actual president de l’Institut François Mitterrand, intenta explicar com a resposta a una demanda feta pel president francès, Nicolas Sarkozy.L’informe fa referència a àrees diferenciades, però complementàries. D’una banda, l’actitud dels francesos davant la globalització –que és vista com a part del problema i que, segons l’autor, cal modificar per poder actualitzar la posició de França dins el món. En segon lloc, les estratègies que França ha de seguir per tenir èxit en el món globalitzat – que passen per propostes de política que, en general, responen a saber com defensar-se i avançar en la regulació de les manifestacions de la globalitat. I finalment, les conseqüències d’aquestes estratègies i accions per al disseny i instrumentalització de la política exterior de França.Sota la premissa que “els francesos han d’acceptar l’economia de mercat com un fet”, Védrine presenta propostes en quatre àrees: primera, “la preservació d’un nucli de competències, sobiranies i responsabilitats públiques”; segona, “l’amortiment dels xocs més severs”, sobretot en el mercat laboral; tercera, “les polítiques orientades a treure partit a la globalització”, amb accions en els mercats de béns i serveis, de treball i de “transformació ecològica de l’economia”, i, quarta, la promoció “d’una política molt més ofensiva de protecció, de solidaritat i de regulació, per a que Europa es converteixi en la reguladora del món global”.

Cliqueu aquí per accedir al “Rapport pour le Président de la République sur la France et la mondialisation”.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS