El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

04/04/2012

Una agenda de progrés per a un nou món àrab

Els canvis al món àrab estan redefinint les relacions euro mediterrànies i els i les socialistes estan presents en aquest procés d'especial rellevància, tant per la UE com pels països àrabs. És un moment especialment delicat ja que el suport de la socialdemocràcia europea pot agilitzar en bona mesura l'establiment d'aquestes democràcies de manera estable.

El divendres 30 de març es va celebrar a Tunísia la conferència "Una agenda de progrés per a un nou món àrab" del Partit Socialista Europeu (PSE) juntament amb la Fundació Europea d'Estudis Progressistes i el Fòrum Global Progressista. Amb la presència de Mustapha Ben Jaffar, president de l'Assemblea Constituent, Sergei Stanishev, president del PSE i Hannes Swoboda, president del Grup SocialDemòcrata al Parlament Europeu es va posar de manifest el compromís per la transició democràtica d'acord amb uns valors de drets humans i justícia social. Les aportacions de les i els parlamentaris europeus i líders de partits socialdemòcrates europeus i àrabs han permès avançar en el compromís comú que s'ha concretat en puntualitzar el rol d'Europa i la UE, la democratització en els processos relacionats amb els mitjans de comunicació, seguretat, justícia, el reforç dels partits polítics progressistes i els moviments socials i els reptes progressistes com l'atur o l'exclusió social i econòmica, sobretot la de dones i joves.

Un compromís ferm que es posa de relleu en la Declaració de Solidaritat amb els pobles àrabs en lluita (adjuntem pdf) amb propostes concretes que reforcen les forces progressistes euro mediterrànies. Els dos pilars principals se centren, per una banda, en l'execució del Pla Social i Econòmic que s'haurà que desenvolupar és essencial i, de l'altra, el Fòrum Euro Àrab de suport als processos democràtics de la regió.

Com a membres de la socialdemocràcia europea recolzem plenament aquest camí cap a un sistema democràtic i la consolidació de les seves institucions. I, en paral·lel, la formació dels líders polítics progressistes i el ressorgir d'unes elits democràtiques és indispensable per assegurar la consolidació de paràmetres democràtics a tota la regió.  


Eliana Camps Dutrem, secretària d'Europa del PSC Barcelona


 

 

PDF

Declaració de Solidaritat amb els pobles àrabs en lluita

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS