El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

10/11/2007

Impacte dels copagaments en el finançament, de l’atenció sanitària, dels medicaments i de l’atenció a la dependència

Beatriz González, Jaume Puig- Junoy i David Casado estudien, respectivament, la situació actual d’aquestes prestacions a Espanya i els possibles efectes d’una introducció de mecanismes de copagament, en el cas de l’atenció sanitària i atenció a la dependència, o d’una modificació dels ja existents, en el cas dels medicaments. En el cas de l’atenció sanitària, és especialment rellevant el disseny de copagaments per tal de dirigir-los a aquells consums en què el pacient decideix, així com, l’establiment d’incentius que es dirigeixin als proveïdors. Pel que fa els medicaments, es proposa una reforma del sistema actual amb l’establiment d’un sistema amb dos nivells de copagament. En el primer nivell s’inclouria un copagament obligatori, de baixa intensitat i que afectaria a la majoria d’individus avui exempts. En el segon nivell, el copagament tindria caràcter quasi- evitable (que podria resultar no obligatori) d’acord amb l’efectivitat i cost-efectivitat dels medicaments.

Finalment, respecte la introducció de copagaments en l’atenció a la dependència és rellevant el tipus de sistema en què ens trobem (universal o selectiu), ja que, el tipus de sistema incideix directament en la quantia de les aportacions dels usuaris; a més del disseny dels copagaments que determina quin percentatge de la despesa en la provisió d’aquests serveis cal recuperar a través de la participació financera de l’usuari.

Cliqueu aquí per accedir al capítol ¿Qué sabemos del impacto de los copagos en atención sanitaria sobre la salud? Evidencias y recomendaciones.

Cliqueu aquí per accedir al capítol La corresponsabilidad individual en la financiación de medicamentos: evidencia y recomendaciones.

Cliqueu aquí per accedir al capítol La corresponsabilidad individual en la atención a la dependencia: evidencia y recomendaciones.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS