El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

22/02/2008

Examen a Zapatero, de Philip Pettit

Després d’assumir el lideratge del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero va fer referència en diversos discursos polítics al llibre Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, de Philip Pettit, declarant que adoptaria els principis de la tradició del republicanisme cívic com a guia en la seva tasca política, ja fos des del govern o a l’oposició.

La idea central de la filosofia republicana cívica de la llibertat i del govern, o republicanisme cívic, és la concepció de la llibertat com a no dominació, que es diferencia tant de l’enfocament liberal, basat en la no interferència, com també de l’enfocament comunitarista, que tendeix a centrar-se en el valor de la comunitat. L’aplicació d’aquest principi de no dominació implica una doble tasca pel govern: ha d’evitar, d’una banda, la dominació dels ciutadans per part d’altres ciutadans o col•lectius, i també ha d’evitar, d’altra banda, complir les seves pròpies funcions sense incórrer ell mateix en dominació.

És, doncs, una filosofia política exigent, ja que requereix que l’Estat faci tot el possible per establir un ordre social en el que els ciutadans puguin gaudir de la seva independència i alhora escapin a la subjecció del poder arbitrari d’altres. A més, ens brinda dos principis que serveixen de guia: un principi constitucional-democràtic segons el qual l’Estat ha d’estructurar-se de forma que el poder públic no sigui dominador; i un segon principi socialdemòcrata segons el qual l’Estat ha de plantejar-se com a objectiu la reducció de la dominació que comporta el poder privat. És a dir, per a fer possible aquest últim principi, és necessari la intervenció pública.

El juliol de 2004, quan tot just acabava d’arribar a La Moncloa, el nou president del Govern va demanar al filòsof irlandès, ideòleg del republicanisme ciutadà i inspirador del seu programa reformista, que examinés la seva tasca política i que al final de la legislatura realitzés un informe sobre el seu govern. Pettit diu que va acceptar la proposta perquè “es va convèncer de que Zapatero estava profundament compromès amb la defensa del que ell considerava una versió acceptable, intel•ligible i de fet molt atractiva del socialisme o de la doctrina socialdemòcrata”.

Aquest llibre recull l’escrit que, després d’una exhaustiva tasca de documentació, Philip Pettit va presentar oficialment el juny de 2007 i en el que Zapatero aprova amb un excel•lent, per la seva fidelitat als principis republicans i per haver fet d’Espanya un model per les democràcies avançades.

S’inclouen també altres materials addicionals com una entrevista inèdita de l’autor al president del Govern realitzada especialment per a aquest llibre, l’explicació per part de Pettit de la seva coneguda tesis sobre el republicanisme cívic, i la rèplica de l’autor davant la resposta d’un sector concret de la premsa espanyola a aquest informe.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS