El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Notes de l'observatori

05/03/2012

El socialisme europeu i la taxa Tobin

Com a conseqüència de la crisi financera de 2008 resorgeix el debat polític sobre la necessitat de gravar les transaccions financeres internacionals que paradoxalment segueixen molt poc gravades tot i les històriques advertències de Keynes; sobradament conegudes, apunten als perills i efectes nocius de l'especulació financera incontrolada. 

Però fins al 2008, la demanda d'imposar una taxa als moviments especulatius s'havia entès socialment com una petició marginal dels moviments antiglobalització. Tot i això, la realitat ha demostrat que la desregulació de les activitats financeres de la dècada dels 80 ha ampliat significativament l'escletxa entre el món de les finances i les necessitats reals de l'economia, convertint-se el sector financer en depredador de l'economia real. Per contrarestar aquesta lògica, l'impost de tipus Tobin serviria per augmentar el cost dels intercanvis i generarien una reducció de l'especulació. Aquesta mesura fomentaria que els operadors fóssin més prudents desincentivant particularment el trading d'alta freqüència o moviments de caràcter purament especulatius.

El partit socialista europeu (PSE) que no havia abandonat mai la idea de l'adopció d'una taxa sobre totes les transaccions financeres, converteix en l'eix central de la seva campanya la regulació dels mercats financers amb ocasió del congrés de Ptaga de 2009. En aquest nou context, l'impost sobre les transaccions financeres ha trobat també el seu lloc en l'agenda política mundial i ja apareix a l'agenda del G20. 

Per la seva banda, el Partit Socialista francès i l'SPD han presentat conjuntament a l'Assemblea Nacional i el Bundestag una proposta legislativa conjunta per introduir aquest impost. Tot i la reticència dels països europeus sobre aquesta qüestió, l'opinió pública europea ha canviat considerablement i el 61% dels ciutadans europeus estan a favor de la mesura. 

La Fundació Jean Jaurès publica un assaig de Pierre-Alain Muet, vicepresident del grup socialista a l'Assemblea Nacional francesa i exdirector de l'Observatoire français des conjonctures économiques(OFCE) en què analitza en profunditat el punt de vista dels socialisme europeu sobre la taxació de les transaccions financeres. No obstant les avantatges que exposa, explica que s'hauria de poder donar resposta a les veus més crítiques que apunten a una possible conseqüència dels nous impostos en la volatilitat dels preus. L'objectiu seria doncs trobar la fórmula per desincentivar especialment les transaccions especulatives sense valor econòmic real. Així, donada la baixa probabilitat d'un acord internacional en aquest sentit, l'impost es podria aplicar a nivell europeu, proposa l'autor. 

L'ideal seria que l'impost s'apliqués per igual a tots els Estats membre i es justificaria per l'impacte de la crisi sobre les finances públiques així com per compensar les sumes que es van haver de pagar pel rescat del sistema financer. L'autor del text fa una crida a l'esquerra europea i anima a tots els ciutadans a dur aquesta reivindicació fins al final i exigir la primera resposta política real a la crisi resultant de tres dècades de globalització neoliberal. 

Cliqueu aquí per llegir l'assaig.


Autora: Natalia Gimeno

 

 

 

Notes anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS