Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Diccionari Biogràfic

Serra Pàmies, Miquel

(Reus, 17 de gener de 1902 - Mèxic, 14 de juny de 1968)

Durant la II República treballà a la Canadenca, encarregat del manteniment del cablejat subterrani. Maçó entre 1932 i 1933, políticament milità a la Unió Socialista i en 1935 s'incorporà a la direcció com a vicesecretari i el maig de 1936 com a tresorer. El juliol de 1936 participà en les reunions de formació del PSUC com a representant de la USC, formà part del Comitè Executiu del nou PSUC com a secretari d'administració i després de la seva I Conferència Nacional en fou secretari de finances i membre del Comitè Central. Pròxim a Comorera, fou nomenat conseller de Proveïments de la Generalitat (29-VI-1937 fins 9-I-1938 en què la conselleria fou suprimida) i d'Obres Públiques (12-I-1938). En la retirada es negà a donar l'ordre de volar els explosius dipositats en el túnels del metro de Barcelona.

Acabada la guerra s'exilià a França, sempre integrat en l'equip de direcció més reduït, malgrat la desconfiança que li professaven diversos sectors del comunisme pel seu catalanisme i per la defensa de la singularitat del PSUC. L'estiu de 1939, amb Comorera i del Barrio, fou cridat a Moscú per bé que finalment va ser absol de l'expedient polític que li fou obert. L'octubre de 1939 pogué sortit de la URSS cap a Mèxic, a través del Japó i dels Estats Units; allí s'establí a Guadalajara on treballà en el negoci del carbó. Allunyat ja de l'estalinisme el novembre del 1940, fou el primer signant del document públic "A tots els militants del PSUC. A tots els treballadors de Catalunya", en oberta discrepància amb la línia soviètica del partit, un fet que provocà la seva expulsió del PSUC. El març del 1941 subscriví un nou manifest que constituí el programa fundacional del Moviment Social d'Emancipació Catalana. Més tard s'afilià a Mèxic al Partit Socialista Català.

 

 

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte