Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Valls, Ildefons (PSC-R)

(1974 - 2000)

El Fons Ildefons Valls està format per un volum de documentació reunida entre els anys 1974 i 2000, vinculant-se estretament a la trajectòria del moviment socialista de caire socialdemòcrata, des del "reagrupament" d'aquest fins al procés d'unitat socialista i l'arribada de les institucions democràtiques. Així mateix, el fons ressegueix la trajectòria del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) fins al final del segle XX.

Ildefons Valls i Torné, és llicenciat en Dret i advocat de professió. President de la ONG Juristes sense Fronteres, ha estat sempre molt vinculat a les tasques filantròpiques i la cooperació, amb un ferm compromís en la lluita pel respecte als drets humans, la igualtat i la pau. Així mateix ha estat vocal de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) d'aquesta mateixa universitat. Ildefons Valls és a més, patró de la Fundació Rafael Campalans.

Inicià la seva trajectòria política vinculat al corrent socialdemòcrata liderat per Josep Pallach sorgit de l'escissió del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) el 1966, el Secretariat d'Orientació per a la Democràcia Social Catalana (SODSC). Aquest grup seria el nucli el 1974 del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC), juntament amb el grup de Socialistes Demòcrates Catalans, el Bloc Popular de les Terres de Lleida i un sector d'ERC; que al 1974 esdevindrà Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R). Finalment, Ildefons Valls milità al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), fruit de la unificació del PSC-R amb el PSC-C i la FSC del PSOE.

El fons engloba la trajectòria política d'Ildefons Valls, fent especial èmfasi en la seva militància al PSC-R i al PSC-PSOE posteriorment. Per altra banda hi trobaríem un seguit de informació paral·lela a aquesta, que inclouria premsa, publicacions periòdiques i documentació diversa.

PDF

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447