Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Reventós, Joan (MSC i moviments socials)

(1942-1977)

Aquests fons aplega documentació referent a la lluita clandestina contra la dictadura, i es caracteritza per la seva riquesa tan pel seu volum com per la seva diversitat i amplitud cronològica. Inclou materials de mitjans dels anys quaranta del Moviment Socialista de Catalunya fins a documentació del Partit Socialista de Catalunya dels anys 1976 a 1978, passant per un ampli ventall d'organitzacions polítiques i moviments socials diversos (partits polítics, sindicats, organitzacions estudiantils, associacions de veïns, col·lectius d'intel·lectuals, plataformes, etc.) que van desenvolupar la seva activitat en el decurs d'aquest opac període de la nostra història. La riquesa i varietat dels seus continguts fan d'aquest fons un dels més significatius del nostre arxiu.

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447