Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

de Forn, Manuel (FOC i moviment d’estudiants)

(1962-1977)

El fons Manel de Forn es crea a partir de la documentació pertanyent a l'arxiu personal d'en Manel de Forn entre 1962 i 1977, recollint la seva trajectòria vital, quant al que a militància política es refereix.

El fons es composa d'una documentació produïda en un context molt particular, caracteritzat per la lluita antifranquista i anticapitalista, per la lluita per les llibertats i per una conjuntura d'auge del socialisme revolucionari. La seva militància en el Front Obrer de Catalunya (FOC) -federada a les Organizaciones Frente juntament amb el FLP i l'ESBA-, provoca que al fons s'hi albergui força documentació emesa per aquesta organització, tant interna (circulars, documents de treball, informes, etc.) com externa (declaracions, manifestos, publicacions, fulles volants, etc.). Tot i que gran part de la documentació aquí continguda fou generada FOC s'hi recullen també documentació diversa produïda per un gran número d'organitzacions diferents a aquesta.

Les fulles volants, manifestos, informes, declaracions i publicacions diverses d'un ventall que abasta tot tipus de moviments (polítics, sindicals, estudiantils, veïnals, solidaris...) d'ideologia molt variada -des del socialisme marxista-leninista passant pel maoísme, trotskisme, socialdemocràcia, moviments d'arrel catòlica, fins els de tendència àcrata- representa perfectament l'atomització ideològica de les esquerres en aquest període.

En un altre ordre de coses, el fons Manel de Forn també compta amb un volum important de documents amb una funció formativa per a la militància política, a nivell intel·lectual, ideològic i funcional. De la mateixa manera cal destacar la recopilació d'un bon nombre de publicacions periòdiques com ara òrgans de partits i organitzacions, dossiers i revistes.

PDF

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447