Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Font, Jordi (CSC i PSC–PSOE)

(1970-1978)

El Fons Jordi Font està format per un volum de documentació reunida entre els anys 1970 i 1978, vinculant-se estretament al procés de convergència del socialisme català fins a la seva unificació en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix, el fons resta estretament vinculat al procés de Transició democràtica que tingué lloc a Espanya durant aquestes dates.

Es poden identificar 4 blocs principals ben diferenciats al si del fons en qüestió, que reflexen de forma clara tant el devenir del moviment socialista català fins a la seva unificació com la trajectòria vital i militant d'en Jordi Font. Així hi trobem en primer lloc un bloc d'informació generat per l'activitat política de la Convergència Socialista de Catalunya (CSC), un segon ho seria pel Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC-C). Un tercer bloc faria referència a la concurrència dels socialistes a les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 i la creació de les coalicions electorals Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) per al Congrés dels Diputats i Entesa dels Catalans -integrada per Esquerra Catalana, ERC, FSC-PSOE, PSC-C, el PSUC i Independents de l'Assemblea de Catalunya- per al Senat. I per últim, un darrer bloc faria referència al procés de convergència del conjunt del socialisme català el 1978, amb la unificació del Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC-C), del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R) i de la Federació Socialista de Catalunya del PSOE (FSC-PSOE), que donarà amb la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

Per altra banda hi trobaríem un seguit de informació paral·lela a aquesta, que inclouria premsa, publicacions periòdiques i documentació diversa d'altres organitzacions, tant polítiques com sindicals, cíviques i institucionals.

PDF

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447