Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Comas, Joan (RSDC i PSC-R)

(1972-1987)

El Fons Joan Comas està format per un volum de documentació reunida entre els anys 1972 i 1987, vinculant-se estretament a la trajectòria del moviment socialista de caire socialdemòcrata, des del "reagrupament" d'aquest fins al procés d'unitat socialista el 1978. En partaticular, el gruix del fons el conforma la documentació generada durant la seva militàcia al RSDC i al PSC-R.

Joan Comas i Basagañas (Terrassa, 6 de novembre de 1936), és diplomat el Ciències Socials, professor mercantil i empresari. Vice-president primer de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, formà part del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona, així com del Consell de Caixa de Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya pel Grup Socialista a la Iª Legislatura, forma part així mateix de l'Associació d'Antics Diputats del Parlament de Catalunya (AADPC).

La seva vida política estigué sempre vinculada a la figura d'en Josep Pallach, fins la desaparició d'aquest. Un cop culminada la ruptura del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) en l'agost de 1966, el grup de l'exili on Pallach tingué més pes, optà per la via socialdemòcrata cap el socialisme mitjançant el Secretariat d'Orientació per a la Democràcia Social de Catalunya (SODSC), i això mateix fer en Joan Comas. Juntament amb en Josep Pallach i en Joaquim Ferrer, fou promotor i fundador del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC), essent co-autor de l'anomenat "Primer Document de Treball", publicat el juliol de 1974, i que serà la base d'acord dels quatre grups que confluïren en el RSDC en el seu Iè Congrés (Montserrat, 10 de novembre de 1974); a saber, el sector del MSC pallaquista, el grup d'ERC afí a Heribert Barrera, el grup dels Socialistes Demòcrates Catalans d'en Josep Verde i el Bloc Popular de les Terres de Lleida encapçalat per en Joaquim Arana.

Joan Comas fou membre del Consell Polític del RSDC des de la seva creació, així com integrant del Secretariat Permanent i Secretari d'Organització i Recursos; càrrecs que renovà un cop es rebatejà el RSDC com a Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R).

Un cop endegat el procés d'unificació dels socialistes catalans, Joan Comas fou delegat pel partit com a membre de la Comissió Negociadora de la Unitat Socialista; què arribà a bon port amb la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) el juliol de 1978.

Un cop creat el PSC, Comas passà a formar part de la Comissió Executiva Nacional, ostentant la vocalia d'Organització del Partit. Així mateix, fou incorporat en el número 13 de les llistes del PSC en les Eleccions al Parlament de Catalunya de 1980, essent escollit diputat per Barcelona en la Iª Legislatura; formant part de les comissions d'Organització i Administració de la Generalitat i del Govern Local, i de la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme. Actualment, ostenta el càrrec de Primer Secretari de l'Agrupació de Gualba (Vallès Oriental) del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE).

PDF

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447