El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Revista frc
N.8

25 anys de Constitució.

Primavera de 2004

 

Articles

 

[PDF] Editorial.  (25 anys de Constitució) [PDF] Balanç dels primers 25 anys de vigència de la Constitució.  (Carles Viver i Pi-Sunyer) [PDF] Una Constitució original i els seus enemics.  (José Antonio González Casanova) [PDF] Constitució i partits polítics.  (Joan Marcet) [PDF] Drets civils i Constitució.  (Pere Jover) [PDF] La Constitució i els criteris per a regular la immigració en una democràcia.  (Eliseo Aja) [PDF] Les llibertats d’expressió i d’informació: 25 anys de jurisprudència constitucional.  (Mercè Barceló) [PDF] ¿Quina administració pública per a quina societat? Una mirada sobre els intents de reforma administrativa en l’Espanya constitucional.  (Joan Subirats i Raquel Gallego) [PDF] Un balanç federalista de l’Estat autonòmic.  (Xavier Arbós Marín) [PDF] L’organització territorial de l’Estat.  (Enric Fossas) [PDF] Els reptes de Catalunya dins la nova Unió Europea.  (Enoch Albertí) [PDF] Barcelona: la ciutat, espai de cohesió social.  (Joan Clos) [PDF] Justícia social i socialdemocràcia en el segle XXI.  (Wolfgang Merkel) [PDF] Interès nacional i límits del nacionalisme.  (Àngel Pes) [PDF] Klemperer, testimoni de la resistència.  (Xavier Casals) [PDF] La memòria necessària.  (Francesc Serrano) [PDF] Autopresentació d’un Think Tank.  (La Fundació Jean-Jaurès. Gilles Finchelstein) [PDF] In Memoriam Joan Reventós 


 

Revista frc anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

El Futur és Federal
frc Llibres

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS