El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Revista frc
N.6

Ara, Catalunya.

Primavera de 2003

 

Articles

 

[PDF] Editorial.  (Ara, Catalunya) [PDF] Contra dispersió, intensitat; contra segregació, ciutat.  (Oriol Nel·lo) [PDF] Infrastructures i territori: un procés dialèctic amb interferències, desconnexions i coordinacions.  (Carme Miralles-Guasch) [PDF] Contra la mediocritat, l’excel·lència.  (Joan Ganyet) [PDF] L’organització territorial de Catalunya.  (Josep Mir Bagó) [PDF] La cuarta fase de Internet.  (Manuel Castells) [PDF] Telecomunicaciones y territorio.  (Ricardo Ruiz de Querol) [PDF] Les infrastructures del coneixement.  (Miquel Barceló) [PDF] L’educació a la ciutat del coneixement.  (Joan Majó) [PDF] Les Administracions Públiques en la Societat de la Informació i del Coneixement.  (Ernest Maragall i Teresa Serra) [PDF] La ciutat de les persones.  (Albert Serra) [PDF] Famílies i benestar a Catalunya.  (Marina Espinosa) [PDF] El envejecimiento de las personas.  (Julio Pérez) [PDF] Catalunya pren la paraula.  (Antoni Fernàndez) [PDF] El Pirineu, un espai vital per Catalunya.  (Francesc Boya) [PDF] Terres de l’Ebre: superar l’estancament.  (Josep M. Simó) [PDF] Plana de Lleida: enfortir el sector agroindustrial.  (Joan Vilagrasa i Pere Mir) [PDF] Regió de Girona: diversificació econòmica i turisme sostenible.  (Arseni Gibert) [PDF] Catalunya central: les potencialitats de les ciutats mitjanes.  (Carles Rivera) [PDF] Camp de Tarragona: trobar un nou equilibri entre la indústria i el turisme.  (Martí Carnicer) [PDF] El I Pla Estratègic Metropolità de Barcelona: un instrument bàsic per construir el futur.  (Francesc Santacana) [PDF] Entrevista. Mary Kaldor.  (Rocío Martínez-Sampere Rodrigo) [PDF] John Rawls: cap a una justícia sense fronteres.  (Victòria Camps) [PDF] Els pilars d’Europa.  (Àngel Pes) [PDF] La guerra com a mètode.  (Lluís M. de Puig) [PDF] L’Argentina per a espanyols.  (Francesc Serrano) [PDF] El relevo: crònica detallada d’uns anys difícils.  (Joan Pluma) [PDF] Autopresentació d’un Think Tank. La Fundació Institut Gramsci.  (Paolo Borioni) 


 

Revista frc anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

El Futur és Federal
frc Llibres

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS