El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Col·lecció Reflexió
N.9

Abstencionistes

Oriol Bartomeus

 

L’abstenció, diu Oriol Bartomeus, s’ha associat tradicionalment amb un comportament socialment rebutjable. Aquestes idees, però, xoquen frontalment amb la realitat de l’abstenció, ja que és un fenomen estès al nostre país i arreu i del que durant en els últims anys se n’han fet molts estudis. L’objectiu d’aquestes pàgines és posar en qüestió fins a quin punt el cos teòric sobre l’abstenció i l’abstenció diferencial respon a la realitat electoral catalana d’avui, partint de la constatació que la situació política a Catalunya s’ha anat modificant en els darrers temps, i especialment arrel de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1999.

L’autor, a més, hi afegeix un annex en què parla de les eleccions municipals de 2003, comicis que, reafirmen que l’increment de l’abstenció, per efecte sobretot del debilitament de l’electorat de CiU, observat per primer cop en els comicis municipals de 1999, no és un fenomen conjuntural, sinó que sembla anar més enllà.


 


 

Col·lecció Reflexió anteriors

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

El Futur és Federal
frc Llibres

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS