El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Col·lecció Reflexió
N.7

Temps de diàspora

J.M.Carbonell

 

Aquest llibre és un relat que agrupa diversos articles que Josep Maria Carbonell ha anat publicant en diferents revistes. Tres són les preguntes a les quals l’autor intenta donar resposta amb aquest relat: què està passant en el món? quins marges tenen els polítics i, en concret, els polítics socialistes? per als cristians, quin paper té la fe cristiana en el compromís polític i en el mateix esdevenidor del món?

Josep Maria Carbonell explica que el motiu del títol d’aquest llibre, Temps de Diàspora, és degut a què aquesta paraula pot expressar bastant bé sensacions, realitats, experiències, projectes, perspectives dels nous temps que estem vivint i que ens tocarà viure en el futur. A més, tal i com diu l’autor, aquest és un bon nom per al llibre perquè ajuda a respondre amb certa coherència a les tres preguntes formulades i perquè, en certa manera, aquests són temps de diàspora. D’una nova manera de viure les certeses incertes de la vida.


 


 

Col·lecció Reflexió anteriors

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

El Futur és Federal
frc Llibres

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS