Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Diccionari Biogràfic

Estivill i Abelló, Àngel

(El Molar, 1908 - ?)

Periodista. Arribat a Barcelona el 1919, després d'haver passat per Estat Català ingressaria en 1930 al Bloc Obrer i Camperol, on s'integrà en el grup del setmanari "L'Hora". Oposat a la formació del POUM, s'incorporà a la Federació Catalana del PSOE i en 1936 (març) a les JSU. El juliol del 1936 passà a formar part del PSUC. Durant la guerra fou president del comitè de serveis correccionals de Catalunya fins a 1937, en què fou substituït per Rafael Tasis. Participà en la I Conferència del PSUC, partit que abandonà a l'exili Radicat a Mèxic, signà el manifest que donà lloc al Moviment Social d'Emancipació Catalana i s'integrà en el Partit Socialista Català. Col•laborà a "Enllà" i "Endavant" de Mèxic, on seguí treballant de periodista. com a un director en la ràdio d'un programa de notícies. Morí a Mèxic. La seva obra més coneguda fou: "El 6 d'octubre. L'ensulsiada dels jacobins" (1935).

 

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte