El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Col·lecció Informes
N.4

Reformes més enllà dels tòpics: com pot Catalunya sortir reforçada de la crisi

 

Aquest quart número de la col·lecció Informes Frc recull vint-i-un articles escrits per professionals i experts de diferents àmbits polítics i econòmics, que reflexionen en positiu sobre la crisi que estem patint: pensant i proposant solucions per a crear una Catalunya més forta, una Catalunya de futur.

Aquesta és una publicació que pretén anar més enllà dels llocs comuns en el debat sobre les reformes que el país i l'economia necessiten, repensant a fons els fonaments de l'economia i la societat catalanes. Amb aquest llibre, la Fundació Rafael Campalans, vol contribuir al debat sobre els canvis que Catalunya necessita per tal d'incrementar la seva competitivitat i reforçar el seu Estat del Benestar amb l'objectiu de construir una societat més pròspera i més cohesionada.


[PDF] Preàmbul  (Xavier Pont i Joan Oriol Prats)

[PDF] INTRODUCCIÓ Catalunya davant la crisi econòmica: situació i perspectives  (Conseller Antoni Castells )

[PDF] Després de la crisi: el pacte social necessari per afrontar una dècada difícil  (Josep Oliver)

[PDF] Una reforma del mercat de treball per afavorir el canvi de model productiu  (Susana Lozano)

[PDF] La flexibilitat interna en les relacions laborals: una eina per millorar la competitivitat, les condicions de treball i lluitar contra l’atu  (Josep Maria Rañé)

[PDF] Les reformes fiscals necessàries per fer front a la crisi  (Antoni Zabalza )

[PDF] Noves polítiques públiques per al benestar social  (Guillem López Casasnovas)

[PDF] La llei d’educació: més autonomia, millors resultats i més cohesió social  (Jaume Graells )

[PDF] El futur de la formació professional  (Francesc Colomé )

[PDF] Reformar el govern de la universitats  (Martí Parellada )

[PDF] Les cinc infrastructures clau per a millorar la productivitat de l’economia catalana  (Jordi Valls)

[PDF] Reformes concretes per incrementar la R+D+i a Catalunya  (Joaquim Coello )

[PDF] Crisi i canvis imprescindibles en el sector financer  (Joan Oriol Prats )

[PDF] Polítiques industrials sectorials. Sectors estratègics  (Marc Murtra )

[PDF] Les reformes en el mercat de l’habitatge i la transició del sector de la construcció  (Josep Mª Raya )

[PDF] El canvi de paradigma energètic com a motor de creixement econòmic a Catalunya  (Joan Batalla )

[PDF] Polítiques i estratègies per fomentar la Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) com a factor de competitivitat  (Carles Rivera)

[PDF] Instruments per a promoure la racionalització i eficiència de la despesa sanitària  (Ivan Planas)

[PDF] Regeneració del model de representació política i d’alguns aspectes del funcionament del sistema democràtic  (Arseni Gibert )

[PDF] Dirigir el sector público en Cataluña: retos pendientes  (Rafael Jiménez Asensio )

[PDF] Millorar la productivitat del sector públic, ¿és possible?  (Xavier Pont )

[PDF] Per una esquerra reformista  (Rocio Martínez Sampere )

 

 


 

Col·lecció Informes anteriors

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

El combate contra la desigualdad
Papers de la Fundació

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
Col·lecció Informes

Gegants del PSC
frc Llibres

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

facebook
twitter

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS