Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Manuscrits

Manonelles, Maria

(1913 – 21 maig 2004)

Vareig néixer a l'any 1913 a Mollerussa (Lleida) a on els meus pares tenien un forn de pa- a la mort del meu pare, vareig vindre a Barcelona amb la mare i tres germanes: tenia 7 ó 8 anys. Els 14 anys vareig començar a treballar com a modista tot i continuant a seguir, al vespre, els cursos de l'Escola d'Arts i Oficis fins als 18 anys.

Un dels meus primers actes militants que recordo fou de fer signar peticions a favor de la República de Macià, cosa que em valgué l'expulsió de l'Escola. L'any 30 vareig adherir a la F.C.C.B. (més tard Federació Comunista Ibérica) i al març del 31, al B.O.C. Que em semblava poguer conciliar les meves conviccions "comunistes" i catalanistes. D'aquesta època recordo sobretot la meva participació a la vaga mercantil de 1933 i dels Fets d' Octubre 34 i a l'organització de la solidaritat amb Astúries  (viatge a Madrid per recollir els orfans d'Astúries).

Al 1935, amb les record amb la creació del P.O.U.M., vareig dimitir d'aquest partit per tornar desprès del 19 de juny.

Paral·lelament militava relativament en el medi sindical. El gener del 36 vareig ser anomenada secretaria del sindicat de les modistes (F.O.U.S.).

Casada el 1934 amb Àngel Estivill, periodista, vareig divorciar- me al 1936.

El març de 1936 va representar un moment important per a mi! El començament de la meva vida amb Josep Rovira, allunyada de Barcelona el 19 de juliol per la malaltia, el vareig anar a retrobar més tart al Front d'Aragó, a on comandaba la 29º Divisió del P.O.U.M. Després de produirse els Fets de Maig del 37, varem tornar plegats a Barcelona a on va esser detingut, alliberat i altra vegada detingut.

Al novembre del 37, va néixer la nostra filla Mireia. Al final de la guerra civil, separada del meu company vareig marxar per les carreteres de l'exili amb la meva filla i encinta del meu fill Roger que va néixer a Perpignan.

Desprès de diverses tribulacions (notament en els camps francesos) ens varem establir tots quatre a Saint- Étienne. L'entrada dels alemanys a França va marcar una nova separació, el Rovira va decidir de participar a la Resistència i em va demanar de tornar a Catalunya amb els nostres fills. Allí vareig militar clandestinament al P.O.U.M. i al Front de la llibertat.

Al 1946, desprès del final de l'esperança de veure Espanya alliberada del feixisme com la resta d'Europa, vareig tornar a França a conviure amb en Rovira, i vareig adherir-me al Moviment Socialista de Catalunya que es va crear al final de la guerra, a la mort del meu company (1968), vareig tornar a Catalunya a on la meva vida de militança va continuar i continua al P.S.C.

Això, a la meva edat, el meu desitg es continuar actuant perquè no desapareixi la memòria d'aquella época.


Maria Manonelles

PDF

 

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte