Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Armet, Lluís (PSC–PSOE)

(1979-1999)

El Fons Lluís Armet està format per un volum de documentació reunida entre els anys 1979 i 1999, i estretament vinculada al recorregut polític del PSC-PSOE d'ençà l'adveniment de la democràcia; tant com a ens polític com quant a la seva presència institucional.

Lluís Armet i Coma. Nascut a Barcelona el 14 de gener de 1945, és economista, està casat i té dos fills. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, ha centrat el seu treball acadèmic en l'estudi de les polítiques econòmiques al sector públic.

En Lluís Armet inicià la seva singladura política al món del sindicalisme estudiantil com a responsable de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), el 1961; que acabà integrant-se al Sindicat Democràtic d'Estudiants (SDEUB) i desapareixent nominalment l'any 1966. Passarà a l'esfera de l'activisme pròpiament polític quan l'any 1974 s'afiliï a la Convergència Socialista de Catalunya (CSC), passant posteriorment al PSC-Congrés i participant en la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) el 1978. Serà una peça important a la cúpula nacional del PSC-PSOE, estant present a la Comissió Executiva Nacional des de la creació del partit fins el IXè Congrés de 2000.

Hi fou present en nombroses institucions del país i de l'estat, ostentant sovint importants càrrecs públics. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a la Generalitat provisional en el govern d'unitat de Tarradellas entre 1979 i 1980. Diputat al Parlament de Catalunya per Barcelona dins del Grup Socialista entre la Ia i la VIa Legislatures (1980-2001), on participà a la Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i el Govern Local i a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupostos. Fou regidor a l'Ajuntament de Barcelona i Primer Tinent d'Alcalde de la ciutat entre 1987 i 1995, en les batllies de Narcís Serra i Pasqual Maragall. Per últim, fou escollit com a senador a la Cambra Alta de l'estat per la CC.AA. de Catalunya en la Va (1993-96), VIa (1996-2000) i VIIa (2000-04) Legislatura, essent al Grup Socialista (GPS) primer i al Grup de l'Entesa Catalana (GPEC) després. Ha estat el president de l'Associació per a les Nacions Unides (1996-99) i al 2007 fou nomenat president de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Cuentas de España.

En el present fons s'hi aplega documentació relativa a la seva activitat política i institucional al llarg de la dècada dels 1980' i 90'. Això vol dir que, majoritàriament la informació correspon al seu paper dins el partit, o als òrgans de govern on hi era present durant aquest període; constant de documentació de suport, informes, correspondència, etc., essent doncs un fons molt congruent quant a la producció i finalitat de la documentació.

PDF

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447