Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Centre d'Estudis Socialistes (CES)

(1976-1981)

El Fons del Centre d'Estudis Socialistes (CES) està format per un volum de documentació aplegada entre els anys 1975 i 1989, coincidint amb el seu període d'existència. El CES fou un centre d'estudi i labor teòrica associat al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), format per intel·lectuals de diversa índole i procedència, però sempre vinculats al socialisme, ja foren militants o no del PSC. Els seus objectius se centraven en contribuir de forma decisiva en l'elaboració del cos teòrico-polític socialista, i en l'increment de la presència pública d'aquestes posicions socialistes tant en l'àmbit teòric, com polític, cultural i ideològic mitjançant la difusió en actes, activitats i publicacions.

La consecució d'aquestes fites estava confiada als Grups de Treball, veritables nuclis d'estudi i pensament teòric en els diversos àmbits temàtics de l'agenda política socialista catalana. Així doncs, una gran part de la documentació continguda al fons hi està vinculada, ja sigui d'elaboració pròpia, de suport i estudi o pertanyent al disseny d'activitats i la confecció d'edicions diverses.

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte