Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Documentals

Convergència Socialista de Catalunya (CSC)

(1974-1976)

El fons Convergència Socialista de Catalunya (CSC) fou generat durant el desenvolupament de l'activitat d'aquesta plataforma política, entre els anys 1974 i 1976. Aquesta agrupació política de caire socialista es creà el 1974 mitjançant la confluència de diversos partits i tendències d'esquerra, amb especial protagonisme del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) i del seu líder, Joan Reventós i Carner.

A banda dels anomenats "músics", també hi formaren part grups com el Moviment Autogestionari i Socialista (MAS), el Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional (PSAN-P), Reconstrucció Socialista i Democràtica de Catalunya (RDSC), i militants provinents del Front Obrer de Catalunya (FOC), de Forces Socialistes Federals (FSF) i del Grup de no-aliniats de l'Assemblea de Catalunya. L'objectiu principal d'aquesta organització era aconseguir la creació d'un partit socialista de Catalunya unitari, que agrupés a totes les forces socialistes del Principat.

El fons de la CSC es composa, principalment, de documentació generada i acumulada en el transcurs de la seva activitat política. La documentació remet tant al funcionament intern de la CSC com a la seva participació en les diferents plataformes, aliances i coalicions democràtiques d'aquest període.

La producció de la documentació pertany, majoritàriament, al CSC i a plataformes polítiques a les quals pertanyia. Tot i així, també ens trobem amb documentació vària generada al marge d'aquesta organització i que serveix de complement.

PDF

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte