Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Diccionari Biogràfic

Viladomat Morales, Francesc

(Barcelona? c.1883 - Barcelona, 17 demaig de 1939)

Mecànic torner. Des del 1900 s'implicà en el treball sindical, en especial en la Societat d'obrers mecànics, on tingué diversos càrrecs de junta, i participà en les vagues del ram de 1902 i 1910. En 1910 fou membre de la Federació Local de Sindicats de Barcelona i des d'ella contribuí a fundar la Federació Regional i a constituir el 1911 la Confederació Nacional del Treball, en la qual formà part del comitè nacional i hi desplegà una intensa activitat sindical.

Més tard entrà a estudiar a l'Escola del Treball de Barcelona on s'incorporà al grup humà format al voltant de Rafael Campalans i evolucionà vers el socialisme. El juliol de 1923 participà en la creació de la Unió Socialista de Catalunya, on formà part de la seva junta directiva i col•laborà en "Justícia Social". Declarada il•legal la USC, participà en la fundació de l'Ateneu Polytechnicum, del qual fou vicepresident (1927-1930). El març del 1930 s'incorporà a la direcció de la Unió Socialista reorganitzada i el març de 1931 fou president de la seva Secció de Barcelona, any en què fou candidat pel districte X en les eleccions municipals de Barcelona. Proclamada la República, fou elegit per a la Diputació Provisional de la Generalitat, participà en el I Congrés de la USC d'abril de 1932 i, sempre partidari de la CNT com la millor opció sindical dels socialistes, es presentà com a candidat en les eleccions legislatives de 1933, sense que sortís elegit. El 1930 aconseguí una plaça de mestre dels tallers de manyans a l'Escola del Treball i acabà afiliant-se a l'Associació de Funcionaris de la Generalitat, sense ostentar-hi cap càrrec. De fet des d'aleshores deixà de tenir una activitat pública destacada. En acabar la guerra civil fou jutjat el 15 d'abril de 1939, condemnat a mort i afusellat el 17 de maig següent als 57 anys.

 

 

 

Col·leccions


 

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte