El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.133

Formació, capital humà i Catalunya

Rosa Nonell

 

Rosa Nonell realitza una incursió en el món de l’educació per reflectir la incidència del sistema educatiu en el procés de formació de capital humà. Afirma que la formació d’stock de capital humà és vital pel creixement econòmic de la societat així com generador de riquesa i d’estabilitat democràtica. A partir d’un anàlisi dels fonaments econòmics de l’educació, de l’estat actual de la funció educativa, del sistema educatiu català i de l’oferta de formació continuada, l’autora tracta d’identificar amb dades l’oferta d’educació, l’estat de les infrastructures associades a la mateixa i el rendiment escolar que es produeix a tots els nivells educatius. Segons l’autora la intenció final és donar unes propostes que puguin ser incloses en qualsevol agenda de reforma educativa.


[PDF] 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS