Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Col·lecció Memòria
N.5

Josep Comaposada, biografia d’un socialista

David Ballester

 

La trajectòria biogràfica de Josep Comaposada és l´eix vertebrador d´un acurat estudi fet per Ballester que permet al lector aprofundir en el coneixement d´aquest personatge que va tenir un paper cabdal dins del socialisme català de finals dels segle XIX i principis del XX. En una època històrica en que el socialisme estava molt poc arrelat a Catalunya, la tasca continuada de Comaposada li donà un impuls decisiu. L´itinerari de Josep Comaposada dins del PSOE i de la UGT, el seu pas fugaç per la USC, les seves publicacions, i la seva l´activitat periodística són els punts principals d´aquest treball que, val a dir és el primer que s´ha realitzat en profunditat sobre aquest socialista que entre altres mèrits te el de ser un dels fundadors de la Unió General de Treballadors l´any 1888. El llibre comprèn diferents annexos: la relació de càrrecs que Comaposada ocupà en les organitzacions socialistes i en els seus òrgans de premsa, el catàleg d´obres que va escriure, els llibres i articles que va traduir, les publicacions on va col•laborar i els actes de propaganda en que participà entre 1910 i 1916. L´autor complementa l´obra amb l´exposició de les fonts i de l´extensa bibliografia consultada per a l´elaboració del treball.


 


 

Històric

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447