Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Diccionari Biogràfic

Subirats Piñana, Josep

(Tortosa, 28 d'abril de 1920)

Censor jurat de comptes i doctor en Ciències Econòmiques. En 1934 entra a treballar en el diari "El Pueblo" de Tortosa, afí a Marcel•lí Domingo, que fou el seu mestre polític. Mobilitzats els directors del diari, en 1937 amb disset anys en fou nomenat director. En els mesos darrers de la guerra fou també mobilitzat, fet presoner i condemnat a mort el 10 d'agost de 1939, però el 1940 li fou commutada la pena per la de cadena perpetua i el 1941 fou destinat a un batalló de penats a Sevilla. Finalment el 1945, quan li fou concedida la llibertat condicional, es traslladà a viure a Barcelona on s'incorporà a la direcció d'Esquerra Republicana de Catalunya i de les JERC, i al nucli d'edició de "La Humanitat" i "Ara", fins a la caiguda de la direcció i la seva detenció el mes d'abril de 1947. S'encaminà aleshores a realitzar els estudis d'intendent mercantil i més tard a cursar la carrera d'Econòmiques mentre treballava com a comptable, dirigia una acadèmia i esdevenia un especialista en temes tributaris, que més endavant el portaria a ser professor en l'Escola d'Alts Estudis Mercantils i en la Universitat Autònoma. Políticament proper a Terradellas, mantingué relació amb els grups en què es dividia la gent d'Esquerra. En la reorganització de febrer de 1976 formà part de la seva comissió gestora i després del seu consell executiu (juliol 1976-març 1977). En 1977 seria elegit al Senat per Tarragona per l'Entesa dels Catalans i secretari d'aquest grup parlamentari i finalment s'incorporà al Partit dels Socialistes de Catalunya. Com a senador tingué un rol de primer ordre en la redacció del projecte d'Estatut de Sau i en l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per les Corts Generals. El seu prestigi tècnic i polític el portà en 1982 a ser elegit conseller del Tribunal de Comptes d'Espanya i en 1986 magistrat del Tribunal de Comptes europeu. Encara que havia hagut d'abandonar l'activitat periodística molt aviat, ha escrit un nombre important de llibres, la majoria referits a la seva vida política:"Pilatos. 1939-1941. Prisión de Tarragona" (Madrid 1993); "Marcel•lí Domingo, per ell mateix" (1995), "Quatre alcaldes republicans de Tortosa" (2005), "Les Oblates. 1939-1941. Presó de dones de Tarragona" (2007), així com unes memòries "Entre vivències" (2003).

 

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte