El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

16/11/2007

La Generació Einstein

El Grup de Treball sobre Joventut de la Fundació Rafael Campalans va celebrar, fa uns dies, una sessió dedicada a “L’art d’arribar als joves” en la que va poder comptar amb la presència de Jeroen Boschma, un dels autor del llibre Generation Einstein, elaborat a partir d’un ampli estudi dels joves menors de 20 anys i que aporta algunes claus sobre la millor manera de comunicar-se a la joventut actual.

Per als autors del llibre, Jeroen Boschma i Inez Groen, l’anomenada “Generació Einstein”, aquella nascuda a partir de 1988, és la primera generació des de la II Guerra Mundial a la que podem caracteritzar positivament: són intel•ligents i sociables, s’impliquen i cooperen.

El món de la nova generació és el món de la informació constant i en qualsevol lloc. En aquesta societat, en que el coneixement ha deixat d’estar monopolitzat per uns quants, pels que tenien l’autoritat, els joves tenen maneres diverses d’accedir a la informació i poden escollir aquella que desitgen. A més, la paraula ha deixat de tenir un paper central en ser, en bona part, substituïda per la imatge; i Internet ha esdevingut, per als més joves, una eina de socialització.

La societat en que ha crescut aquesta nova generació és pròspera i estable, el que els fa confiats i uns consumidors crítics i funcionals. Els joves també tenen un elevat coneixement dels mitjans de comunicació i no creuen en allò que no poden comprovar, ja que, en el seu món la publicitat ho impregna tot.

Una altra de les característiques del món en el que viuen aquests joves és la creixent diversitat cultural. Un reflex d’aquesta diversitat és l’existència de valors molt diferents entre joves autòctons i joves de procedència immigrant. Així, mentre que pels primers el valor predominant és el desenvolupament personal; pels joves estranger l’honor constitueix el seu valor central.

Pel que fa l’actitud d’aquests joves respecte la política, destaca el seu poc interès per les estructures de partits, el que no implica que no estiguin interessats en temes polítics i socials sinó que entenen els projectes polítics com a projectes per a adults i, per aquest motiu, no els interessa participar. A més, els joves es mostren contraris a un sistema polític que no cerqui la veritat i prefereixen els polítics clars, que es mostren tal com són i no intenten aparentar ser joves o moderns (ser allò que no són) per a aconseguir la seva aprovació.

D’altra banda, la família és molt important per als joves de la “Generació Einstein”. Es tracta d’un tipus de família petita i acollidora, en que els seus membres decideixen lliurement conviure. En ella la joventut busca un lloc segur, on poder estar amb la resta sense necessitat de decidir.

Respecte l’escola, s’han produït canvis en la manera d’ensenyar i en la manera d’aprendre. Pel que fa a l’ensenyament, existeix un auge de la nova educació en què aprendre esdevé quelcom subjectiu i els coneixements són construïts a partir d’una base prèvia de coneixements existents, en lloc de ser impartits com a saber objectiu.

La manera de rebre aquest aprenentatge també ha variat perquè els alumnes es veuen constrenyits per la pressió dels pares i mares, i per una escola que està adaptant i provant un nou mètode d’ensenyament. A la vegada, existeix una gran quantitat d’informació i els joves, conscients de que no poden rebre-la tota utilitzen els seus contactes per a trobar la informació que necessiten o a persones que tenen aquesta informació.

Els principals valors que podem trobar entre els joves pertanyents a la “Generació Einstein” són autenticitat (ser un mateix i no intentar aparentar allò que no s’és, ser clar); respecte (com a fruit de les capacitats personals i de l’autenticitat); desenvolupament personal (felicitat i gaudi són allò més important en la vida d’aquests joves); i honor (com ja s’ha dit, especialment entre els joves de procedència estrangera és un valor fonamental, que es relaciona amb el desenvolupament d’activitats i el consum de productes que elevin l’estatus).

Pel que fa la identitat dels joves, es constata la pèrdua de força de les subcultures. En aquest sentit, el grup deixa de determinar la identitat del jove que es constitueix a partir de la pròpia elecció del jove.

Des del punt de vista pràctic, l’estudi aporta algunes idees que poden resultar molt útils a aquelles organitzacions i empreses que volen arribar als joves. En primer lloc, cal tenir en compte que la joventut vol rebre la comunicació en dos sentits, és a dir, no només vol rebre passivament la informació sinó que desitja interactuar i poder respondre davant la informació que rep.

A més, els joves saben com funciona la comunicació, entenen tots els mecanismes de publicitat, i són consumidors entusiastes de mitjans de comunicació, que els utilitzen tots de manera intensiva i, sovint, simultàniament. Com a receptors de missatges, només fan cas a aquelles idees que els interessen i que són rellevants per a ells sinó, no veuen ni escolten aquestes idees. Només estan disposats a escoltar si se sap arribar a ells i això implica que cal entendre el seu món, ja que, així seran ells els que faran partícip l’emissor de la informació de la seva vida (és a dir, només així es podrà accedir al seu món). També cal tenir en compte que estan en contacte de manera constant i que, per tant, la informació circula entre ells a una gran velocitat.

Finalment, per arribar a la joventut es recomana, entre d’altres coses, aprofundir en el seu món amb la finalitat d’establir un constant diàleg amb ells; aprendre a confiar en els joves i a tractar-los com a ciutadans; aprofitar la curiositat dels joves; i intentar participar en el seu context social.

 

 

 

Activitats realitzades

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS