El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

06/10/2014

Pressupostos generals de l'Estat 2015. Els números canten

El passat 30 de setembre, el ministre d'Hisenda del govern espanyol, Cristóbal Montoro, va presentar els pressupostos generals de l'Estat 2015 que, entre altres, recullen que la inversió a Catalunya serà de 1.072 milions d'euros, un 9,5% del total d'inversions de l'Estat, la meitat del que li correspondria pel seu PIB. Catalunya pateix la retallada més gran en obra pública de la legislatura (Foment destinarà més de la meitat del seu pressupost a noves obres de l'AVE i, en canvi, la inversió en la xarxa de Rodalies a Catalunya torna a ser insuficient), i la xifra més baixa de la sèrie històrica que arrenca el 1999. Amb aquests números sobre la taula, Catalunya és la tercera comunitat amb menys inversió per habitant: 145 euros per ciutadà, molt lluny de la mitjana estatal, que és d'uns 242 euros.

Catalunya, amb el 16% de la població de la població espanyola i generadora del 18,8 % del PIB espanyol, pateix l'obcecació del govern de Mariano Rajoy en castigar-la, potser com a resultat del pols que manté amb el president de la Generalitat per la consulta o, com indicava Xavier Vidal-Folch el passat 2 d'octubre a El País, sota "hi batega una pulsió antiautonòmica. I, perdó, reaccionària. Contra Catalunya. Contra el welfare state."

I així és. Més enllà de la clarament insuficient transferència de recursos de l'Estat a Catalunya, aquests pressupostos són, a més, socialment injustos. Montoro defensa que "asseguren la recuperació i que fan compatible el creixement econòmic amb una recuperació de l'equilibri de l'economia espanyola". Sí? A la vista dels números presentats, aquests pressupostos no fan més que prolongar les retallades en serveis públics essencials. Són, sens dubte, uns pressupostos promotors de desigualtats, i així ho demostren les partides de:

- Educació. Rajoy ha reduït el pressupost d'Educació 570 milions en el que va de legislatura (caiguda del 25%). Educació manté les beques, però gairebé elimina els programes de suport a estudiants d'entorns socials desafavorits (s'ha passat de 169 milions a només 5,2). A més, l'educació infantil i primària ha perdut un 40% de finançament, i la de secundària i formació professional, un 60%, si no es té en compte la implantació de la FP Bàsica. I, a més, la formació de professors també ha quedat sota mínims: ha passat de 52 milions a 3,4.

- Atur. La partida per a prestacions de desocupació cau un 15%, gairebé 450.000 milions menys. El govern assegura que aquesta retallada en la despesa per desocupació es deu a la millora en el mercat laboral i celebra que, en el segon trimestre, la taxa d'atur es va situar en el 24,5%, 1,8 punts per sota de l'any 2014. La realitat: s'ha apostat per una devaluació salarial per guanyar competitivitat. Una competitivitat, això sí, que aposta per la precarietat. A més, dels més de 5 milions d'aturats que seguirà havent-hi l'any que ve (5.237.900 en termes d'EPA), només rebran ajuda pública una mica més de 2,57 milions, mentre que 2,66 milions no cobraran ni prestació contributiva, ni subsidi, ni renda activa d'inserció.

- Pensions. Les pensions pujaran el mínim, un 0,25% el 2015, el mínim previst a l'última reforma del govern espanyol. La partida de pensions contributives ascendeix a 115.669 milions d'euros. Per tipus de pensions, les de jubilació són les que més despesa suposen, amb 80.816,3 milions d'euros, seguides de les de viduïtat (20.776,6 milions), les d'incapacitat (12.028 milions), i les d'orfandat (1.762,6 milions).

- Sanitat. El pressupost del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per a 2015 és de 1.919 milions d'euros, el que suposa un augment de només 0,7% respecte el 2014.

- Cultura. Menys de 800 milions per a Cultura. Tot i pujar els pressupostos per al cinema, l'art i la dansa, el govern Rajoy ha decidit tornar a castigar llibres i biblioteques. El programa de Biblioteques i arxius és, un any més, el gran perjudicat de la partida amb 67,90 milions d'euros, davant els 69,88 milions d'euros de 2014 i els 78,42 de 2013.d'aquesta partida depèn la promoció de l'accés igualitari al llibre, biblioteques públiques, populars, escolars, universitàries i sindicals, així com els arxius, centres d'informació, documentació i difusió literària.

Per al govern de Mariano Rajoy, aquests són els pressupostos de la "consolidació econòmica i de l'ocupació, de la mateixa manera que els de 2014 van ser els "primers pressupostos de la recuperació econòmica". Costa de creure, amb una taxa d'atur a Espanya de prop del 25%.

De moment, aquest projecte de pressupostos passarà ara el tràmit per les dues cambres de les Corts espanyoles, i es preveu que s'aprovaran definitivament el 16 de desembre.Cristina González, responsable de Projectes i Comunicació de la Fundació Rafael Campalans

 

PDF

Gràfics sobre les inversions a Catalunya

 

 

Activitats realitzades

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS