Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Monografies d'Història del Socialisme
Unió Socialista de Catalunya

Ricard Alcaraz, Albert Balcells, Mercè Barceló, José Luis Martín. Presentació De Pasqual Maragall

 

124 pàgines

El 8 de juliol de 1923 es va constituir la Unió Socialista de Catalunya (USC). En aquesta reunió es va posar en marxa un partit que, malgrat les dificultats en la seva trajectòria, va significar un primer pas en l'assumpció del projecte catalanista per part del socialisme a Catalunya. El llibre consta de dues parts: una primera, que inclou un conjunt d'articles de diferents investigadors que han treballat sobre el tema i, una segona de tipus documental, amb una selecció d'editorials de "justícia social".


[PDF]

 


 

Històric

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447