Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Fons Hemerogràfic

L'Opinió Socialista

(1978 - 1984)

L'Opinió Socialista ha estat el títol de tres publicacions periòdiques ben diferenciades al llarg del temps.

Primerament, editada amb el subtítol d'Òrgan de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE). Portaveu de la UGT fou una publicació clandestina el número 1 de la qual va aparèixer el maig de 1968. Amb la intenció de tenir una periodicitat mensual fou editada fins el 1976, encara que sense poder-se acomplir la regularitat desitjada.

Després d'aquesta primera visita, L'Opinió Socialista tornà a publicar-se a partir del juliol de 1978 amb la constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), del qual va ser-ne portaveu. Amb un format més aviat de tipus diari i la portada impresa en dues tintes, es va mantenir fins al número 31 de desembre de 1979. A partir del gener següent, tot i mantenint la numeració anterior, s'inicià una segona etapa amb un format nou tipus revista fins que es deixà de publicar el desembre de 1982 quan sortí el número 81, el darrer editat.

Posteriorment la revista passà a ser de caràcter teòric i l'any 1984 se n'editaren dos nous números. Reaparegué dos anys més tard, el 1986, en una nova etapa i numeració. La revista fou publicada en format llibre i amb una periodicitat trimestral. Se'n van editar un total de disset números, el darrer l'any 1993.

 


 

Descarrega't la versio digital de L'Opinió Socialista

 


 

 

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447