Arxiu Històric del Socialisme Català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

 

 

 

Diccionari Biogràfic

Granier Barrera, Emili

(Barcelona, 24 de maig de 1908 - Barcelona, 1997)

Fundador de la USC el 1923. Durant la Dictadura de Primo de Rivera s'incorporà al grup Bandera Negra d'Estat Català, que el 1925 organitzà el complot de Garraf, motiu del seu empresonament fins a 1928. Periodista de formació autodidacta, fou redactor de "L'Opinió" i "la Publicitat" i director de "Justícia Social". En 1930 fou el traductor al català del "Manifest Comunista" de Marx i Engels. Ingressà a la Unió Socialista, partit pel qual fou elegit regidor de Barcelona en 1934; després del sis d'octubre de 1934 estigué empresonat fins 1936. Membre del PSUC durant la guerra, s'exilià a París, on dirigí "Catalunya", publicació comunista i participà en la resistència. Seguí a Comorera quan aquest fou expulsat del PSUC el 1949 i l'ajudà a entrar clandestinament a Barcelona quan decidí de reorganitzar els seus seguidors. En 1954 es traslladà a Caracas fins que retornà a Catalunya el 1978 en què s'incorporà al Partit dels Socialistes de Catalunya. Deixà unes memòries: "Una vida plena" (1994).

 

 

Col·leccions

 

 

Fundació Rafael Campalans

Diccionari Biogràfic Figures destacades del socialisme català

Manuscrits Reflexions sobre el Socialisme de socialistes ja desapareguts

Butlletí Informació i difusió de materials i activitats de l'Arxiu

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 934 955 447

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte
Logotipo del Ministerio de Cultura y Deporte