El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Papers de la Fundació
N.136

Governança Multinivell i Desenvolupament Sostenible

Francesc Morata

 

L’objectiu del desenvolupament sostenible (DS) pressuposa una actuació de totes les escales de govern, des de la global fins a la local. Segons l’autor, la idea de sostenibilitat qüestiona profundament la divisió de competències tradicional entre els diferents nivells de govern i, per tant, el sistema de governança té necessàriament un caràcter multinivell. La tesi de Francesc Morata és que d’acord amb la seva posició intermèdia en l’eix global-local les regions europees haurien de jugar un paper estratègic en la promoció de la sostenibilitat. Els dos primers apartats d’aquest paper s’ocupen del debat actual sobre la UE com un sistema emergent de governança multinivell. El tercer es refereix a la necessitat de reforçar les capacitats institucionals multinivell i el quart dibuixa alguns dels reptes principals que es deriven de la diversitat social, cultural i territorial en el sistema de governança de la UE.


[PDF]

 

 


 

Papers de la Fundació anteriors


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

Gegants del PSC
frc Llibres

Informe social. L'escenari després de la crisi, Velles i noves desigualtats
Col·lecció Informes

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

facebook
twitter

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
fundacio@fcampalans.cat

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS