El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

01/10/2010

Estem d’estrena

La Fundació Rafael Campalans acaba de posar en marxa la seva nova pàgina web, amb nou disseny, amb nova distribució dels continguts, més senzilla i accessible per a l'usuari, i amb noves eines. La nova pàgina disposarà d'un cercador que facilitarà l'accés a les activitats i publicacions passades, i oferirà apartats nous, com el d'efemèrides.

Volem que aquest nou web doni una major visibilitat a tot el material que produeix la Fundació, optimitzant la difusió de cadascuna de les nostres publicacions i fent la màxima publicitat dels actes que organitzem.

Properament entrarà també en funcionament la nova web de l'Arxiu Històric del Socialisme Català, que donarà sortida a tot el material gràfic i audiovisual de què disposa.

Nou web, nova porta d'entrada al think tank del socialisme català.


 

 

 

Activitats realitzades