El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

13/11/2007

Buscant solucions al problema de l’habitatge

Responent a aquesta preocupació, tant des del Govern de l’Estat com des de la Generalitat s’han iniciat accions adreçades a millorar l’accés a l’habitatge. Així, la Ministra d’Habitatge, Carme Chacón, ha posat en marxa un seguit de mesures de recolzament a l’emancipació i d’impuls del lloguer, d’entre les que destaquen les següents: ajuts a l’emancipació per a joves d’entre 22 i 30 anys amb ingressos bruts menors de 22.000 € anuals; 600 € de prèstec per la fiança i el cost de l’aval per 6 mesos; o l’establiment d’una deducció pel lloguer del 10.05% per totes aquelles persones amb ingressos bruts anuals que no superin els 28.000 €.

A més, el Govern de la Generalitat ha impulsat el Pacte Nacional per l’Habitatge recentement signat i que ha comptat amb un ampli recolzament social i polític. Algunes de les mesures més destacades del Pacte són la mobilització de sòl per construir 250.000 habitatges de protecció oficial (hpo); l’inici de la construcció de 160.000 hpo; la mobilització de 62.000 habitatges desocupats; o la rehabilitació de 300.000 habitatges.

D’altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya dedicarà la seva VI Conferència Nacional a debatre, entre altres, el problema de l’habitatge i les possibles solucions que es plantegen per fer-hi front.

Finalment, la Fundación Alternativas ha publicat Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional. El Doctor Alejandro Inurrieta, assessor del Gabinet del Secretari d’Estat d’Economia, analitza la situació del mercat de l’habitatge de lloguer a Espanya i planteja algunes recomanacions afrontar l’escassetat d’habitatge de lloguer com una política social d’habitatge adreaçada a l’increment de la provisió, encara que sigui de gestió privada, d’habitatge de lloguer; el foment del mercat professional d’habitatge llibre de lloguer; o l’eliminació o igualació del recolzament fiscal a la compra.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

El combate contra la desigualdad
Papers de la Fundació

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
Col·lecció Informes

Gegants del PSC
frc Llibres

Transparència

Diari de Miquel Iceta

Economistas frente a la crisis

reformafederal.info

 

Segueix-nos

facebook
twitter

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS