El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

06/11/2006

Más allá de la nación. La idea de España como

Com diu el senador Isidre Molas al pròleg,“precisament ara és oportú un llibre querecordi que el pacte constitucional es va forjara partir del reconeixement de la pluralitat nacional d’Espanya deixant enrera elcentralisme i uniformisme. Un llibre que aprofundeixi la idea d’Espanya com a«Nació de nacions» com a espai comú fundat en la solidaritat i la llibertat, deforma que es pugui viure junts i ser diferents alhora”.

Fernando Domínguez García és professor lector de Dret constitucional de laUniversitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar l’any 2004 en CiènciesJurídiques per l’Institut Universitari Europeu de Florència amb una tesis publicadaposteriorment com Las regiones con competencias legislativas (2005).

PVP: 11,50 euros
Envieu un e-mail a [email protected] per adquirir aquesta publicació

 

 

 

Activitats realitzades